Випуск 25 (7-8)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; ...
 • Яценко, О. Д. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Розгубленість та дезорієнтація людини на тлі семіотичного простору культури несвідомого потребує радикальних рішень. Опанувати реальність в її просторово-часових визначеннях як фізичного, так і соціального ...
 • Мордоус, І. О. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Теоретичний аналіз поняття та сутності явища “соціальний інститут” потребує подальших наукових розвідок. Спираючись, у своїй більшості, на дослідження Дж. Сьорля (концепція конструювання соціальної реальності) ...
 • Левченко, В. В.; Форостюк, І. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Культурна обізнаність визначається рівнем розвитку лінгвістичного, міжкультурного, соціально-культурного та особистісного компонентів. Чинники, які сприяють розвитку культурної обізнаності педагогів вищої школи: 1) ...
 • Сакун, А. В.; Кадлубович, Т. І.; Черняк, Д. С. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Проблема успіху, успішності стала актуальною на початку ХХІ століття. Кожна людина прагне досягнути успіху, бути впевненою у собі та завтрашньому дні. Успішність визнається однією з потреб особистості. Реформування сучасної ...
 • Пономарева, Н. С. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  У результаті проведеного аналізу вітчизняних та зарубіжних стандартів ключових компетентностей, базової та повної середньої освіти, підготовки учителів (зокрема, учителів математики) та фахівців з інформаційних ...
 • Куриш, Н. К. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Проведений аналіз освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації вчителів природничих спеціальностей та навчально-тематичних планів щодо можливості формування підприємницької компетентності виявив проблеми та ...
 • Левченко, Т. Г. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  У статті доводиться суттєва подібність претензій філософії та теології на статус мета-науки та універсального світоглядного дискурсу. Історично ці претензії пов’язані з вченням про особливе інтуїтивне пізнання, ...
 • Кислий, А. О. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Суспільне служіння та просвітницько-виховна місія Церкви пов’язана із змінами суспільної ситуації і постійним пошуком нових шляхів встановлення діалогу з парафіянами та світською сферою. Християнство, володіючи ...