Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Професійний розвиток учителів іноземних мов в умовах формальної і неформальної освіти

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Чунарьова-Вовнянко, М. В.
dc.date.accessioned 2019-04-03T12:47:56Z
dc.date.available 2019-04-03T12:47:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Чунарьова-Вовнянко, М. В. Професійний розвиток учителів іноземних мов в умовах формальної і неформальної освіти / М. В. Чунарьова-Вовнянко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 196-199. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23997
dc.description.abstract У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми професійного розвитку вчителів іноземних мов в умовах формальної і неформальної освіти. Розглянуті сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов. Виокремлені основні задачі сучасної системи підвищення кваліфікації для підготовки компетентного вчителя Нової української школи, ключові компетентності, якими повинен володіти вчитель іноземних мов. Проаналізовано сучасні видання, присвячені питанню професійного розвитку не лише вчителів іноземних мов в умовах формальної і неформальної освіти, а й педагогів у світовому освітньому просторі. Сформульовано рекомендації щодо розширення знань професійного розвитку вчителів іноземних мов в умовах формальної і неформальної освіти. Ознайомлено вчителів із новими вимогами навчальних програм, відповідно до затвердженого державного стандарту, визначено шляхи неперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов у системі підвищення кваліфікації. ua
dc.description.abstract The article is dedicated to the research on theoretical fundamentals of foreign languages teachers professional development. Modern approaches to the professional development of foreign language teachers are considered. The main tasks of the modern system of training for the preparation of a competent teacher of the New Ukrainian School, the key competences to be taught by foreign languages teachers are set out. The modern editions devoted to the issue of professional development of not only teachers of foreign languages in the conditions of formal and informal education, but also teachers in the world educational space have been analyzed. Recommendations for expanding the knowledge of professional development of foreign language teachers informal and non-formal education formulated. Teachers are acquainted with the new requirements of the curricula, in accordance with the approved state standard, the ways of continuous professional development of teachers of foreign languages in the system of professional development are determined. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject професійний розвиток ua
dc.subject формальна освіта ua
dc.subject ключові компетентності ua
dc.subject неформальна освіта ua
dc.subject система підвищення кваліфікації ua
dc.subject professional development ua
dc.subject formal education ua
dc.subject informal education ua
dc.subject key competences ua
dc.subject system qualification improvement ua
dc.subject.classification 378.37.013 ua
dc.title Професійний розвиток учителів іноземних мов в умовах формальної і неформальної освіти ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics