Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Опанасюк, Ю. І.
dc.date.accessioned 2018-12-26T11:57:22Z
dc.date.available 2018-12-26T11:57:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Опанасюк, Ю. І. Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя / Ю. І. Опанасюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 34 (47). – С. 201-206. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22371
dc.description.abstract Соціальний прогрес спричинив необхідність обґрунтування різних концепцій суспільства нового типу. Серед них належне місце посідає й учення про знаннєве, або К-суспільство, політичним вектором якого є спрямованість на досягнення високого рівня якості та безпеки життя. Для такого суспільства ООН розробила навіть своєрідний індекс життєдіяльності. Але він потребує певної корекції з огляду на сучасний інноваційний тип прогресу. Сьогодні людина часто постає опосередкованим агентом виробництва, перебуває немов би поза межами виробничих процесів. Зміна ролі суб’єкта виробничих процесів призводить до домінування інтелектуальної діяльності над безпосередньою предметно-практичною. Це викликає необхідність формування працівника нового типу і зумовлює потребу його підготовки на засадах гуманізації виробництва та інтелектуалізації праці, а отже, реалізації творчої природи діяльності й розвитку сутнісних сил людини. ua
dc.description.abstract Social progress led to the need to justify different concepts of society a new type. Among them the proper place is also the doctrine of Knowledge, or K-society political orientation vector which is to achieve a high level of safety and quality of life. The changing role of business production processes leads to the dominance of intellectual activity over the direct subject-practical. This necessitates the formation of a new type of worker and determines the need for its preparation on the basis of production humanization and intellectualization of labor. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject людина ua
dc.subject суспільство ua
dc.subject культура ua
dc.subject соціальний прогрес ua
dc.subject інноваційний прогрес ua
dc.subject К-суспільство ua
dc.subject person ua
dc.subject society ua
dc.subject culture ua
dc.subject social progress ua
dc.subject innovative progress ua
dc.subject K-society ua
dc.subject.classification 17.023.36 ua
dc.title Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя ua
dc.title.alternative Innovative Type of Progress as a Radical Lifestyle Changes ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics