Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Диференціація як система навчання інтегрованих учнів в загальноосвітньому закладі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Снісаренко, О. І.
dc.date.accessioned 2018-12-06T12:56:53Z
dc.date.available 2018-12-06T12:56:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Снісаренко, О. І. Диференціація як система навчання інтегрованих учнів в загальноосвітньому закладі / О. І. Снісаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 74-82. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22001
dc.description.abstract У статті розглядається питання запровадження диференціації навчання в умовах освітньої інтеграції учнів з особливими потребами. Проаналізовані висновки психолого-медико-педагогічних консультацій щодо діагностики особливостей порушень, які мають у своєму розвитку інклюзивні діти. Висунуто припущення про необхідність застосування методу диференціації в умовах уроку інклюзивного класу. Обґрунтовано думку про те, що вимоги українського освітнього стандарту, які передбачають опанування «компетенціями ХХІ століття» є непосильними для учнів з дизонтогенезом. Тому вони потребують створення дійсно гнучкої освітньої системи, яка б враховувала індивідуальні можливості інтелектуального та психічного потенціалу. Виділені перспективи запровадження навчальної диференціації і охарактеризовані її основні принципи. Теоретично сформована гіпотеза диференційованої структури корекційно-розвиваючого навчання дітей з особливими освітніми потребами в межах загальноосвітнього закладу. ua
dc.description.abstract The article describes the issue of implementation of educative differentiation in the context of educational integration for children with special needs. The conclusions of psychological medical-pedagogic counseling interviews regarding the diagnostics of psychological disorders typical for inclusive children were deeply analyzed. An assumption made regarding the necessity of differentiation implementation during the inclusive class lessons. The substantiated statement proving that the requirements of Ukrainian educational standards, requiring the understanding of “XXI century skills” are beyond the dysontogenesis children abilities was made. Correspondingly, they require to be learned in the really flexible educational system, that takes into consideration personal abilities of theirs intellectual and psychological potential. The theoretical perspective of educational differentiation implementation is described, with the detailed analysis of its main principles. The theoretical hypothesis is made about the differentiated structure of the correctional pedagogic education for children with special educational needs in the context of the general education institution. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject диференціація навчання ua
dc.subject діти з особливими потребами ua
dc.subject інклюзія ua
dc.subject інтеграція ua
dc.subject educational differentiation ua
dc.subject children with special needs ua
dc.subject inclusion ua
dc.subject integration ua
dc.subject.classification 37.043.2:373 – 056.2/3 ua
dc.title Диференціація як система навчання інтегрованих учнів в загальноосвітньому закладі ua
dc.title.alternative Differentiation as an educational system for integrated pupils in the context of the general education institution. ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics