Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Karnel (subordinating) models of verbal word-phrases in the texts "Radio-electronics"

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Shapa, L. N.
dc.contributor.author Kudinova, T. I.
dc.date.accessioned 2018-03-01T10:00:02Z
dc.date.available 2018-03-01T10:00:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Shapa, L. N. Karnel (subordinating) models of verbal word-phrases in the texts "Radio-electronics" / L. N. Shapa, T. I. Kudinova // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 15. - С. 218-228. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18155
dc.description.abstract The paper presents the results obtained in the course of researching the text corpus “Radio- Electronics”. It (research) was carried out with the view of compiling a list of kernel (subordinating) models of verbal word-phrase possessing the statistically reliable characteristics to introduce them later in methodological and lexicographical literature intended for the future Radio engineers learning the English language. The text corpus was formed by the method of continuous sampling. It is based on the scientific articles published in the journals of the corresponding specialty. ua
dc.description.abstract Стаття містить результати дослідження англійського текстового корпусу “Радіоелектроніка”, яке було проведено з метою укладання списку ядерних (підрядних) моделей дієслівних словосполучень зі статистично надійними характеристиками для їх подальшого введення в методичну і лексикографічну літературу, призначену для майбутніх інженерів-фахівців із радіоелектроніки, які вивчають англійську мову. Текстовий корпус сформований методом суцільної вибірки і заснований на наукових журнальних статтях спеціальності “Радіоелектроніка”. Для отримання інвентарю моделей дієслівної сполучуваності було проведено дистрибутивний аналіз 10698 речень. При цьому враховувалися як контактні, так і дистанційні елементи, що входять до сфери граматичних (підрядних) зв'язків дієслова. ua
dc.language.iso en ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject dependence ua
dc.subject model ua
dc.subject compatibility ua
dc.subject prevalence ua
dc.subject frequency ua
dc.subject залежність ua
dc.subject модель ua
dc.subject сполучуваність ua
dc.subject поширеність ua
dc.subject частота ua
dc.subject.classification 81’373.2:621.396 ua
dc.title Karnel (subordinating) models of verbal word-phrases in the texts "Radio-electronics" ua
dc.title.alternative Ядерні (підрядні) моделі дієслівних словосполучень у текстах “Радіоелектроніка” ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics