Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Характеристика готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Батьо, М. З.
dc.date.accessioned 2018-02-06T12:58:45Z
dc.date.available 2018-02-06T12:58:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Батьо, М. З. Характеристика готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку / М. З. Батьо // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 27(37). - С. 3-6. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17839
dc.description.abstract У статті здійснено аналіз наукових підходів до визначення поняття "готовність вихователя до педагогічної діяльності"; з’ясовано його інтегровану сутність, що дозволило обґрунтувати та сформулювати дефініцію "готовність майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей". Охарактеризовано компоненти готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей (мотиваційно-ціннісний, мовленнєвий, творчий, методичний), на основі яких визначено критерії й показники. ua
dc.description.abstract В статье осуществлен анализ научных подходов к определению понятия "готовность воспитателя к педагогической деятельности"; определена его интегрированная сущность, которая выступила теоретическим базисом для формулирования дефиниции "готовность будущего воспитателя к организации художественно-речевой деятельности детей". Охарактеризованы компоненты готовности будущего воспитателя к организации художественно-речевой деятельности детей (мотивационно-ценностный, речевой, творческий, методический), что позволило обосновать критерии и показатели. ua
dc.description.abstract The article analyzes the scientific approaches to the definition of "readiness nursery teacher to educational activities"; this concept shows a lot of ways and on this basis suggested author’s definition of the concept "readiness future nursery teacher to art and speech activity of preschoolers". Detected components of readiness future nursery teacher to art and speech activity of preschoolers (motivational value, speech, creative, methodological) and justified their criteria and indicators. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject готовність до педагогічної діяльності ua
dc.subject готовність до організації художньо-мовленнєвої діяльності ua
dc.subject майбутні вихователі ua
dc.subject художньо-мовленнєва діяльність дошкільників ua
dc.subject готовность к педагогической деятельности ua
dc.subject готовность к организации художественно-речевой деятельности детей ua
dc.subject будущие воспитатели ua
dc.subject художественно-речевая деятельность дошкольников ua
dc.subject readiness to educational activities ua
dc.subject readiness to organization art and speech activity ua
dc.subject the future nursery teachers ua
dc.subject art and speech activity of preschoolers ua
dc.subject.classification 378.13:372 ua
dc.title Характеристика готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics