Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

П. Авсєнєв : сон та сновидіння - шлях до розкриття знань душі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Березінець, І. В.
dc.date.accessioned 2018-02-02T08:36:05Z
dc.date.available 2018-02-02T08:36:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Березінець, І. В. П. Авсєнєв : сон та сновидіння - шлях до розкриття знань душі / І. В. Березінець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 38(51). - С. 227-234. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17776
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню філософського бачення сну та сновидіння, як джерела знань людської душі, в роботі П. Авсєнєва "Із нотаток по психології". Авторка доходить висновку, що у П. Авсєнєва душа є носієм безмежного знання, як про людську істоту, так і про оточення в якому вона перебуває. Душа є осередком несвідомого знання, інтуїтивного знання. Чуттєве та раціональне переплітаються в ній та стають невід’ємними частинами одне одного, що знайшло своє відображення у сновидіннях. ua
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию философского видения сна и сновидения, как источника знаний человеческой души, в работе П. Авсенева "Из записок по психологии". Автор приходит к выводу, что у П. Авсенева душа является носителем безграничного знания, как о человеческом существе, так и об окружении, в котором оно находится. Душа является центром бессознательного знания, интуитивного знания. Чувственное и рациональное переплетаются в ней и становятся неотъемлемой частью друг друга, что находит свое отражение в сновидениях. ua
dc.description.abstract The article is devoted to research of the philosophical vision of sleep and dreams, as sources of knowledge of the human soul, in the work of P.Avsenev "From notes of psychology." The author comes to the conclusion that P. Ausenev's soul is the carrier of unlimited knowledge of both the human being and the environment in which it resides. The soul is the center of unconscious knowledge, intuitive knowledge. Sensual and rational intertwine in it and become an integral part of each other, which is reflected in dreams. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject душа ua
dc.subject знання ua
dc.subject інтуїція ua
dc.subject мова сновидіння ua
dc.subject несвідоме ua
dc.subject самопізнання ua
dc.subject свідоме ua
dc.subject стан бдіння ua
dc.subject стан сну ua
dc.subject сновидіння ua
dc.subject soul ua
dc.subject knowledge ua
dc.subject intuition ua
dc.subject language of dreams ua
dc.subject unconscious ua
dc.subject self-knowledge ua
dc.subject consciousness ua
dc.subject state of vigil ua
dc.subject sleep state ua
dc.subject dreams ua
dc.subject.classification 1: (128+165) ua
dc.title П. Авсєнєв : сон та сновидіння - шлях до розкриття знань душі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics