Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Прояви та інтенції електронної демократії в сучасному світі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Климков, Іван Ілліч
dc.date.accessioned 2018-01-19T14:48:03Z
dc.date.available 2018-01-19T14:48:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Климков, І. Прояви та інтенції електронної демократії в сучасному світі / І. Климков // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 20. - С. 72-77 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17543
dc.description.abstract Досліджено сучасні механізми політичної участі та вираження громадської думки в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Доведено, що стрімка медіатизація й інформатизація сприяють як поширенню демократії і демократичних засад в політиці загалом, так і видозміні і еволюції демократії як такої. Проаналізовано ґенезу і механізми здійснення електронної демократії у розвинених західних країнах й Україні. Проведено моніторинг ефективності електронної демократії крізь призму функціонування електронного урядування, практику розміщення електронних петицій, застосування політичного рекрутування тощо ua
dc.description.abstract There have been studied the modern mechanisms of political participation and expression of opinion in all spheres of social life. It was also proved that the rapid mediatization and informatizaton promote the spread of democracy and democratic principles in politics in general as well as modification and evolution of democracy itself. The genesis and the implementation mechanisms of e-democracy in the developed western countries and in Ukraine have been analyzed. There have been conducted monitoring of e-democracy effectiveness in the light of electronic government functioning, practice of the electronic petitions deployment, political hiring and engagement etc ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject електронна демократія ua
dc.subject форма е-демократії ua
dc.subject електронне урядування ua
dc.subject електронна петиція ua
dc.subject інформаційно-комунікативні технології ua
dc.subject e-democracy ua
dc.subject form of e-democracy ua
dc.subject e-governing ua
dc.subject e-petitions ua
dc.subject information and communicative technologies ua
dc.subject.classification 004 ua
dc.subject.classification 351 ua
dc.title Прояви та інтенції електронної демократії в сучасному світі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics