Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теоретичні основи управління навчально-реабілітаційним центром як відкритою інноваційною соціально-освітньою інституцією

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Нечипоренко, В. В.
dc.date.accessioned 2017-12-11T12:50:56Z
dc.date.available 2017-12-11T12:50:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Нечипоренко, В. В. Теоретичні основи управління навчально-реабілітаційним центром як відкритою інноваційною соціально-освітньою інституцією / В. В. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 163-168. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16975
dc.description.abstract У статті проаналізовано значення для управління навчально-реабілітаційним центром як відкритою інноваційною соціально-освітньою інституцією різних управлінських підходів: системного, стратегічного, інноваційного, програмно-цільового, адаптивного, партисипативного, дистриб’ютивного, мережевого, громадсько-державного, компетентнісно зорієнтованого управління та інформаційного менеджменту. ua
dc.description.abstract В статье проанализировано значение для управления учебно-реабилитационным центром как открытой инновационной социально-образовательной институцией разных управленческих подходов: системного, стратегического, инновационного, программно-целевого, адаптивного, партисипативного, дистрибьютивного, сетевого, общественно-государственного, компетентностно ориентированного управления и информационного менеджмента. ua
dc.description.abstract The author of the article analyzes the importance for management of educational rehabilitation centre as an open innovative socio-educational institution of different management approaches: system, strategic, innovative, programmed-goals, adaptive, participative, distributed, network, competence-oriented, information management, state and public administration. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject навчально-реабілітаційний центр ua
dc.subject управління ua
dc.subject відкрита інноваційна соціально-освітня інституція ua
dc.subject учебно-реабилитационный центр ua
dc.subject управление ua
dc.subject открытая инновационная социально- образовательная институция ua
dc.subject educational rehabilitation centre ua
dc.subject management ua
dc.subject open innovative socio-educational institution ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Теоретичні основи управління навчально-реабілітаційним центром як відкритою інноваційною соціально-освітньою інституцією ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics