Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Підходи до тестування рівня сформованості іншомовної компетентності майбутніх учителів у говорінні

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Українська, О. О.
dc.date.accessioned 2017-11-24T09:02:36Z
dc.date.available 2017-11-24T09:02:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Українська, О. О. Підходи до тестування рівня сформованості іншомовної компетентності майбутніх учителів у говорінні / О. О. Українська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 35. - С. 168-174. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16690
dc.description.abstract Статтю присвячено підходам до тестування рівня сформованості іншомовної компетентності майбутніх учителів у говорінні (комунікативний, компетентнісний і рівневий), виділеним згідно із сучасними тенденціями у викладанні іноземних мов. Так тестування представлено як процес перевірки рівня сформованості прямих об’єктів контролю – мовленнєвих умінь – з урахуванням основних психолінгвістичних закономірностей усномовленнєвого спілкування. ua
dc.description.abstract Статья посвящается подходам к тестированию уровня сформированности иноязычной компетентности будущих учителей в говорении (коммуникативный, компетентностный и уровневый), выделенных с учетом современных тенденций в обучении иностранным языкам. Так тестирование представляется как процесс проверки уровня сформированности прямых объектов контроля – речевых умений – с учетом основных психолингвистических закономерностей устноречевого общения. ua
dc.description.abstract The article is devoted to the approaches to testing future teachers’ competence in speaking foreign languages in accordance with the modern tendencies in teaching (communicative, competence and multilevel). Thus testing is described as the process of assessing speaking skills when psycholinguistic laws are respected. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject майбутні вчителі ua
dc.subject підходи до тестування ua
dc.subject рівень сформованості іншомовної компетентності у говорінні ua
dc.subject тестування ua
dc.subject будущие учителя ua
dc.subject подходы к тестированию ua
dc.subject уровень сформированности иноязычной компетентности в говорении ua
dc.subject тестирование ua
dc.subject future teachers ua
dc.subject approaches to testing ua
dc.subject level of competence in speaking foreign languages ua
dc.subject testing ua
dc.title Підходи до тестування рівня сформованості іншомовної компетентності майбутніх учителів у говорінні ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics