Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Средства обучения РКИ : традиции и новации

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Андрюшина, Н. П.
dc.date.accessioned 2017-10-30T10:41:33Z
dc.date.available 2017-10-30T10:41:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Андрюшина Н. П. Средства обучения РКИ : традиции и новации / Н. П. Андрюшина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 29. – С. 11-14. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16088
dc.description.abstract Основной новацией в преподавании русского языка как иностранного, позволившей скорректировать и конкретизировать систему обучения языку иностранных граждан, является иерархия уровней владения и основанная на ней система сертификационного тестирования. Разработка данной системы позволила значительно повысить мотивацию обучаемых и обеспечить точность оценивания результатов изучения русского языка. ua
dc.description.abstract Основною новацією у викладанні російської мови як іноземної, яка дозволила скорегувати й конкретизувати систему навчання мові іноземних громадян, є ієрархія рівнів володіння та система сертифікаційного тестування, що базується на цьому. Розробка даної системи дозволила значно підвищити мотивацію студентів і забезпечити точність оцінювання результатів вивчення російської мови. ua
dc.description.abstract Main novelty in Russian as foreign language teaching is a hierarchy of the levels of proficiency and certification testing system based on it. It allows to correct and concretize the foreign language teaching system. This system considerably enhanced the students motivation and provided accuracy of the language study results evaluation. ua
dc.language.iso ru ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject русский язык как иностранный ua
dc.subject система тестирования ua
dc.subject уровень владения языком ua
dc.subject лексический минимум ua
dc.subject російська мова як іноземна ua
dc.subject система тестування ua
dc.subject рівень володіння мовою ua
dc.subject лексичний мінімум ua
dc.subject Russian language as foreign language ua
dc.subject test system ua
dc.subject proficiency in language level ua
dc.subject lexical minimum ua
dc.title Средства обучения РКИ : традиции и новации ua
dc.title.alternative Засоби навчання російській мові як іноземній : традиції та новації ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics