Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Функціональні особливості атрибутивної мінімальної синтаксичної одиниці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Межов, О. Г.
dc.date.accessioned 2017-10-29T11:59:10Z
dc.date.available 2017-10-29T11:59:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Межов О. Г. Функціональні особливості атрибутивної мінімальної синтаксичної одиниці / О. Г. Межов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – C. 215-219. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16035
dc.description.abstract У статті проведено системне дослідження семантичних варіантів атрибутивних синтаксем сучасної української літературної мови на матеріалі різностильових текстів, їх дериваційні особливості. Описано морфологічні засоби вираження категорії атрибутивності в неелементарних простих реченнях. ua
dc.description.abstract В статье проведено системное исследование семантических вариантов атрибутивных синтаксем современного украинского литературного языка, их деривативные особенности. Описаны морфологические средства выражения категории атрибутивности в неэлементарных простых предложениях. ua
dc.description.abstract In the article system research of semantic variants of attributive is conducted sintaxem modern literary Ukrainian on material of texts of different styles, their derivation feature. Morphological facilities of expression of category of attributive are described in the unelementary simple sentences. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject атрибутивна синтаксема ua
dc.subject ознака ua
dc.subject прикметник ua
dc.subject атрибутивная синтаксема ua
dc.subject признак ua
dc.subject прилагательное ua
dc.subject attributive sintaxema ua
dc.subject sign ua
dc.subject adjective ua
dc.subject.classification 811.161.2’ 367 ua
dc.title Функціональні особливості атрибутивної мінімальної синтаксичної одиниці ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics