Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Малі віршовані форми як засіб активізації пізновальної діяльності учнів на уроках англійської мови

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Василенко, О. М.
dc.contributor.author Сисоєнко, І. В.
dc.date.accessioned 2017-09-25T12:41:44Z
dc.date.available 2017-09-25T12:41:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Василенко О. М. Малі віршовані форми як засіб активізації пізновальної діяльності учнів на уроках англійської мови / О. М. Василенко, І. В. Сисоєнко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 49. – C. 42-47. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15726
dc.description.abstract У статті висвітлено ефективність та доцільність використання віршованих форм на уроках англійської мови. Авторами подано приклади пісень, поради щодо підбору віршованого матеріалу, а також обґрунтовано переваги і доцільність їх використання. У статті також розкрито результати анкетування та роботи з учнями підліткового віку спеціалізованої школи. ua
dc.description.abstract В статье отражена эффективность и целесообразность использования стихотворных форм на уроках английского языка. Авторы приводят примеры песен, советы по подбору стихотворного материала, а также обосновывают преимущества и целесообразность их использования. В статье также раскрыты результаты анкетирования и работы с учениками подросткового возраста специализированной школы. ua
dc.description.abstract The article reflects the effectiveness and appropriateness of the use of poetic forms at English lessons. The authors give examples of songs, tips on selection of poetic material, as well as the benefits and justify the appropriateness of their use. The article also discloses the results of the survey and work with teenage students of the specialized school. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject пісня ua
dc.subject вірш ua
dc.subject активізація пізнавальної діяльності ua
dc.subject песня ua
dc.subject стих ua
dc.subject активизация познавательной деятельности ua
dc.subject songs ua
dc.subject poems ua
dc.subject activation of cognitive activity ua
dc.subject.classification 37.016:[811.111+801.65] ua
dc.title Малі віршовані форми як засіб активізації пізновальної діяльності учнів на уроках англійської мови ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics