Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Інститути громадянського суспільства в сучасних моделях демократії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Андрійчук, Т. С.
dc.date.accessioned 2017-05-12T12:43:14Z
dc.date.available 2017-05-12T12:43:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Андрійчук Т. С. Інститути громадянського суспільства в сучасних моделях демократії / Т. С. Андрійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 347-352 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13986
dc.description.abstract У статті досліджуються особливості інститутів громадянського суспільства в сучасних концептуальних моделях демократії. Проаналізовані властивості громадянського суспільства у ряді ідеологічних (ліберальна, соціальна демократія) та процедурних (конкурентна, плюралістична, корпоративна, деліберативна, партиципаторна демократія) моделей. ua
dc.description.abstract В статье рассмотрены особенности институтов гражданского общества в современных концептуальных моделях демократии. Проанализированы свойства гражданского общества в ряде идеологических (либеральная, социальная демократия) и процедурных (конкурентная, плюралистическая, корпоративная, делиберативная, партиципаторная демократия) моделей. ua
dc.description.abstract The features of civil society institutions in modern conceptual models of democracy are considered in the article. The characteristics of civil society in a number of ideological (liberal, social democracy) and procedural (competitive, pluralistic, corporative, deliberative, participatory democracy) models are analyzed. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject моделі демократії ua
dc.subject інститути громадянського суспільства ua
dc.subject модели демократии ua
dc.subject институты гражданского общества ua
dc.subject models of democracy ua
dc.subject civil society institutions ua
dc.subject.classification 321.7 ua
dc.title Інститути громадянського суспільства в сучасних моделях демократії ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics