Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Роль діалогу культур у формуванні духовності молоді в умовах глобалізації освітнього процесу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шевель, Т. О.
dc.date.accessioned 2017-05-12T12:41:34Z
dc.date.available 2017-05-12T12:41:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Шевель Т. О. Роль діалогу культур у формуванні духовності молоді в умовах глобалізації освітнього процесу / Т. О. Шевель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 342-346 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13985
dc.description.abstract У статті розглянуто роль діалогу культур у формуванні духовності молоді в умовах глобалізації освітнього процесу. Наголошено на необхідності формування толерантності в поліетнічних умовах засобами освітньої діяльності. Відзначено потребу в усвідомленні національних відмінностей та пошуку спільних загальнолюдських цінностей. ua
dc.description.abstract В статье рассмотрено роль диалога культур у формировании молодёжи в условиях глобализации образовательного процесса. Подчёркнута необходимость формирования толерантности в полиэтнических условиях средствами образовательной деятельности. Отмечено необходимость в осознании нициональных отличий и поиск общих общечеловеческих ценностей. ua
dc.description.abstract In the article the role of intercultural dialogue in the development of spirituality of the youth in the conditions of globalization of the educational process. The necessity of formation of tolerance in a multiethnic conditions by means of educational activities. Noted the need for the realization of national differences and finding common human values. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject діалог культур ua
dc.subject духовність ua
dc.subject глобалізація ua
dc.subject диалог культур ua
dc.subject духовность ua
dc.subject толерантность ua
dc.subject dialogue of cultures ua
dc.subject spirituality ua
dc.subject globalization ua
dc.subject.classification 37.037 ua
dc.title Роль діалогу культур у формуванні духовності молоді в умовах глобалізації освітнього процесу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics