Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шевель, Н. О.
dc.date.accessioned 2017-05-12T12:38:53Z
dc.date.available 2017-05-12T12:38:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Шевель Н. О. Формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти / Н. О. Шевель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 338-342 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13984
dc.description.abstract У статті розглянуто формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти. Прослідковано шляхи узгодження глобалізаційних впливів та світових цінностей з національними, констатовано потребу у гнучкості національної ідентичності. Відзначено необхідність інтегрувати українську систему освіти до міжнародних стандартів, зберігаючи при цьому власні національні інтереси. ua
dc.description.abstract В статье рассматривается формирование украинской национальной идентичности в условиях глобализации образования. Прослежены пути согласования глобализационных влияний и мировых ценностей с национальными, констатируется потребность в гибкости национальной идентичности. Отмечена необходимость интегрирования украинской системы образования в систему международных стандартов, сохраняя при этом собственные национальные интересы. ua
dc.description.abstract The article considers the formation of the Ukrainian national identity in the conditions of globalization of education. It traces the path of harmonization of the impacts of globalization and the world of values with national, noted the need for flexibility of national identity. Noted the need to integrate the Ukrainian system of education to international standards, while retaining their national interests. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject національна ідентичність ua
dc.subject глобалізація ua
dc.subject национальная идентичность ua
dc.subject глобализация ua
dc.subject national identity ua
dc.subject globalization ua
dc.subject.classification 130.122 ua
dc.title Формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics