Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Молодіжний рух сьогодні: формалізація та/ чи віртуалізація

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Андрусишин, Б. І.
dc.date.accessioned 2017-05-05T07:21:30Z
dc.date.available 2017-05-05T07:21:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Андрусишин Б. І. Молодіжний рух сьогодні: формалізація та/ чи віртуалізація / Б. І. Андрусишин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 269-275 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13841
dc.description.abstract Проаналізовано активний розвиток громадянського суспільства, зокрема молодіжного руху, що відбувається нині не лише в рамках формальних правил і процедур, але й за допомогою сучасних засобів комунікації, віртуалізації, за межами офіційно визначених правил реєстрації та легалізації. Аналіз суспільно-політичних реалій та емпіричних відомостей, засвідчує, що попри всі можливі застереження молодь відіграє в українському суспільстві новаційну, прогресивну роль. ua
dc.description.abstract Проанализированы активное развитие гражданского общества, в частности молодежного движения, что происходит сейчас не только в рамках формальных правил и процедур, но и с помощью современных средств коммуникации, виртуализации, за пределами официально определенных правил регистрации и легализации. Анализ общественно- политических реалий и эмпирических сведений, показывает, что, несмотря на все возможные оговорки, молодежь играет в украинском обществе инновационную, прогрессивную роль. ua
dc.description.abstract The active civil society, particularly the youth movement that is happening now, not only within the formal rules and procedures, but also by modern communications, virtualization, outside the officially prescribed rules, registration and legalization, are analyzed. The research of the political realities and empirical dates shows that all the possible warnings youth plays in Ukrainian society innovative, progressive role. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject молодь ua
dc.subject молодіжний рух ua
dc.subject громадянське суспільство ua
dc.subject молодежь ua
dc.subject молодежное движение ua
dc.subject гражданское общество ua
dc.subject young ua
dc.subject youth movement ua
dc.subject civil society ua
dc.subject.classification 329.78 ua
dc.title Молодіжний рух сьогодні: формалізація та/ чи віртуалізація ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics