Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Роль і значення мовно-комунікативної політики та політичної культури у розвитку українського полікультурного суспільства

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Савойська, С. В.
dc.date.accessioned 2017-05-04T12:37:23Z
dc.date.available 2017-05-04T12:37:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Савойська С. В. Роль і значення мовно-комунікативної політики та політичної культури у розвитку українського полікультурного суспільства / С. В. Савойська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 240-246 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13830
dc.description.abstract У статті досліджується комунікативна сутність політичної культури, яка формує поведінку, погляди, переконання, свідомість і життєву позицію індивідуумів, груп, спільнот, соціуму та нації. Автор розглядає роль, значення і подвійну складову цього явища, запобігаючи формуванню у політиків і громадян конфронтаційного мислення на рівні «свій/чужий». ua
dc.description.abstract В статье исследуется языковая коммуникативная сущность политической культуры, которая формирует поведение, взгляды, убеждения, сознание и жизненную позицию индивидуумов, групп, общностей, социума и нации. Автор рассматривает роль, значение и двойственную составляющую этого явления, упреждая формирование у политиков и граждан конфронтационное мышление на уровне свой/ чужой. ua
dc.description.abstract Linguistic communicative essence of political culture, which forms a conduct, looks, persuasions, consciousness and vital position of individuals, groups, communities, society and nation, is probed in the article. An author examines a role, value and ambivalent constituent of this phenomenon, preventing the formation of politicians and citizens confrontation thought at level insider/ stranger. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject мовно-комунікативна політика ua
dc.subject політична культура ua
dc.subject українське полікультурне суспільство ua
dc.subject языковая коммуникативная политика ua
dc.subject политическая культура ua
dc.subject украинское поликультурное общество ua
dc.subject linguistic communicative policy ua
dc.subject political culture ua
dc.subject Ukrainian multicultural socety ua
dc.subject.classification 81’272:316.7(477) ua
dc.title Роль і значення мовно-комунікативної політики та політичної культури у розвитку українського полікультурного суспільства ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics