Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Державна політика та стратегії сша у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Морозова, В. О.
dc.date.accessioned 2017-04-28T10:28:33Z
dc.date.available 2017-04-28T10:28:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Морозова В. О. Державна політика та стратегії США у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів / В. О. Морозова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 154-159 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13746
dc.description.abstract В статті розглядаються сутність політики США у сфері інформаційної безпеки; основні пріоритети державної політики у сфері інформаційної безпеки, що полягають у створення чіткої стратегії як засобу посилення безпеки та надійності інформаційних систем держави. ua
dc.description.abstract В статье рассматриваются сущность политики США в сфере информационной безопасности; основные приоритеты государственной политики в сфере информационной безопасности, которые заключаются в создании стратегии как средства повышения безопасности и надежности информационных систем государства. ua
dc.description.abstract This article examines the nature of U.S. policy in the field of information security. The main priorities of the state policy in the field of information security is to create a clear strategy as a means of strengthening the safety and security of the information systems of the state. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject інформація ua
dc.subject інформаційна безпека ua
dc.subject національна безпека ua
dc.subject информация ua
dc.subject информационная безопасность ua
dc.subject национальная безопасность ua
dc.subject іnformation ua
dc.subject information security ua
dc.subject national security ua
dc.subject.classification 316.32:325.455(73) ua
dc.title Державна політика та стратегії сша у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics