Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Чесність у політиці: аксіологічний аспект

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Косьмій, О. М.
dc.date.accessioned 2017-04-28T10:25:39Z
dc.date.available 2017-04-28T10:25:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Косьмій О. М. Чесність у політиці: аксіологічний аспект / О. М. Косьмій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 144-148 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13745
dc.description.abstract Розглянуто чесність як політичну цінність, особливості її функціонування на рівні буденної та теоретичної політичної свідомості. З’ясовано роль чесності в основних концепціях взаємодії політики і моралі. Досліджено чесність на рівні політичних процесів та індивідуальному рівні діяльності суб’єктів політики. ua
dc.description.abstract Рассмотрена честность как политическая ценность, особенности ее функционирования на уровне обыденного и теоретической политического сознания. Выяснена роль честности в основных концепциях взаимодействия политики и морали. Исследована честность на уровне политических процессов и индивидуальном уровне деятельности субъектов политики. ua
dc.description.abstract It is considered honesty as political value, the features of its functioning on the level of everyday and theoretical political consciousness. The author has ascertained honesty on the level of political processes and on individual level of politics subjects’ activity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject чесність ua
dc.subject політичні цінності ua
dc.subject політичний процес ua
dc.subject честность ua
dc.subject политические ценности ua
dc.subject политический процесс ua
dc.subject honesty ua
dc.subject political values ua
dc.subject political process ua
dc.subject.classification 321+171,172 ua
dc.title Чесність у політиці: аксіологічний аспект ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics