Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування цінності здорового способу життя як імператив сучасної політики охорони здоров’я

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Семигіна, Т. В.
dc.date.accessioned 2017-04-28T07:04:05Z
dc.date.available 2017-04-28T07:04:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Семигіна Т. В. Формування цінності здорового способу життя як імператив сучасної політики охорони здоров'я / Т. В. Семигіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 76-82 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13720
dc.description.abstract Здоров’я є як індивідуальною, так і суспільною цінністю. Його збереження забезпечує стабільність суспільства й слугує легітимації влади. Сучасна політика щодо здоров’я передбачають орієнтацію на формування відповідальності кожної людини за збереження та розвиток власного здоров’я та здоров’я своїх дітей та свідомий вибір способу життя, а також створення умов для додержання такого способу життя. ua
dc.description.abstract Здоровье является как индивидуальной, так и общественной ценностью. Его сохранение обеспечивает стабильность общества и служит легитимации власти. Современная политика в отношении здоровья предусматривает ориентацию на формирование ответственности каждого человека за сохранение и развитие собственного здоровья и здоровья своих детей, сознательный выбор образа жизни, а также создание условий для соблюдения такого образа жизни. ua
dc.description.abstract Health is both individual and social value. Its preservation ensures the stability of society and serves as a legitimation of power. The modern health policy is focused on the formation of each person's responsibility for the maintenance and development of their own health and the health of their children and conscious lifestyle choices, as well as enabling compliance with this lifestyle. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject здоров’я ua
dc.subject цінності ua
dc.subject політика щодо здоров’я ua
dc.subject здоровье ua
dc.subject ценности ua
dc.subject политика в области здоровья ua
dc.subject health ua
dc.subject values ua
dc.subject health policy ua
dc.subject.classification 614.2 (477) ua
dc.title Формування цінності здорового способу життя як імператив сучасної політики охорони здоров’я ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics