Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Вплив логічної впорядкованості навчального матеріалу на його засвоєння студентами

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Рябова, В. О.
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:11:39Z
dc.date.available 2017-04-20T09:11:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Рябова В. О. Вплив логічної впорядкованості навчального матеріалу на його засвоєння студентами / В. О. Рябова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 54-57 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13555
dc.description.abstract В статті з’ясовано сутність сучасних підходів до подання навчального матеріалу, подано рекомендації щодо аналізу його змісту з метою вдосконалення навчального процесу. Автор аналізує особливості психологічного аспекту процесу засвоєння знань студентами, вказує на необхідності знання в процесі викладання (розвиваюче навчання) як структурних одиниць мисленнєвої діяльності так і типів зв’язків між ними та просторово-часових характеристик їх реалізації. ua
dc.description.abstract В статье определена сущность современных подходов к подаче учебного материала, даются рекомендации относительно его содержания с целью усовершенствования учебного процесса. Автор анализирует особенности психологического аспекта процесса приобретения знаний студентами, подчеркивает необходимость знаний в процессе преподавания (развивающее обучение) как структурных единиц мыслительной деятельности, так и типов соединений между ними и пространственно-временных характеристик их реализации. ua
dc.description.abstract In the article introducedthe essence of modern approaches to supply educational material, and recommendations on its content in order to improve the learning process. Author analyzes the psychological aspect of the learning process of students, emphasizes the need for knowledge in teaching (developing training) as structural units ofthinking activities and types of connections between them and the spatial and temporal characteristics of their implementation. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject мисленнєва діяльність ua
dc.subject розумова діяльність ua
dc.subject елемент (структурна одиниця) навчального матеріалу ua
dc.subject зв’язки між елементами навчального матеріалу ua
dc.subject інформаційний аспект навчального матеріалу ua
dc.subject психологічний аспект навчального матеріалу ua
dc.subject пізнавальна діяльність ua
dc.subject мыслительная деятельность ua
dc.subject умственная деятельность ua
dc.subject элемент (структурная единица) учебного материала ua
dc.subject связи между элементами учебного материала ua
dc.subject информационный аспект учебного материала ua
dc.subject психологический аспект учебного материала ua
dc.subject познавательная деятельность ua
dc.subject thinking activity ua
dc.subject mental activity ua
dc.subject element (structural unit) of training material ua
dc.subject the relationship between elements of educational material ua
dc.subject informational aspect of educational material ua
dc.subject the psychological aspect of training material ua
dc.subject cognitive activity ua
dc.subject.classification 159.942-057.87 ua
dc.title Вплив логічної впорядкованості навчального матеріалу на його засвоєння студентами ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics