Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Право людини на освіту в контексті розвитку європейського освітнього простору: гармонізація та протиречивість процесу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Андрусишин, Богдан Іванович
dc.date.accessioned 2016-10-15T17:19:10Z
dc.date.available 2016-10-15T17:19:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Андрусишин Богдан Іванович Право людини на освіту в контексті розвитку європейського освітнього простору: гармонізація та протиречивість процесу ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11509
dc.description.abstract Беручи до уваги активний процес інтеграції України у світове і європейське співтовариство, в тому числі і у освітній галузі, треба співставляти перспективи освітнього національного законодавства з усією різноманітністю нормативних правових актів, які регулюють відносини в галузі освіти на міжнародному рівні. У цьому контексті здійснюється реалізація стратегічного завдання щодо змін у системі та структурі освіти України, що у свою чергу може послужити вирішенню ряду освітніх проблем. ua
dc.description.abstract Учитывая активный процесс интеграции Украины в мировое и европейское сообщество, в том числе и в образовательной сфере, нужно сопоставлять перспективы образовательного национального законодательства со всем разнообразием нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области образования на международном уровне. В этом контексте осуществляется реализация стратегической задачи относительно изменений в системе и структуре образования Украины, что в свою очередь может послужить решению ряда образовательных проблем. ua
dc.description.abstract Taking into account the active process of Ukraine's integration into European and world community, including in the field of education, we must correlate the educational perspectives of national legislation with the whole variety of normative legal acts regulating relations in education sphere internationally. In this context, strategic objectives for changes in Ukrainian education system and structure are implemented, which in turn can serve as the solution of a number of educational issues. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject інтеграція ua
dc.subject європейське співтовариство ua
dc.subject освітні проблеми ua
dc.subject интеграция ua
dc.subject европейское сообщество ua
dc.subject образовательные проблемы ua
dc.subject integration ua
dc.subject integration into European ua
dc.subject educational issues ua
dc.title Право людини на освіту в контексті розвитку європейського освітнього простору: гармонізація та протиречивість процесу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics