Browsing Випуск 3-4 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Balabanov, Kostyantyn (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  The article analyzes the main factors of developing a multicultural personality by means of expanding the international cooperation among universities. The basic vectors of activities that are to be carried out by a ...
 • Kremen’, Vasyl (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Changes taking place in education under the influence of transformations of civilization namely globalized and informative challenges are analyzed. The first of it is the active formation of global Education Area; the ...
 • Lashchyk, Jan (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  The main assumption of the text is to draw attention to the need for a new educational perspective. Education must take the question of how to help information society in becoming society of wisdom. This requires building ...
 • Barbareev, Kiril (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  All well-intentioned efforts to collect cumulative (political, economic, cultural) and even the entire maximum engagement of science cannot simply transform and take us into the world of values, if the generations that are ...
 • Kyvlyuk, Olga (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Dependence of the efficiency of informatization of education on the process of development of information pedagogy and its influence on the formation of a unified information space in terms of informatization of society ...
 • Auleytner, Julian (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Prezentowany tekst był pierwotnie przedstawiony na konferencji pedagogów w siedlcach w listopadzie 2012 r. celem zainspirowania dyskusji w polsce o potrzebie ustanowienia europejskiej konstytucji pedagoga.
 • Mirzakhanyan, Ruben (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  The article refers to one of the officially recognized and supported approaches of the State conception of the methods of artistic creativity, more precisely, the method of socialist realism which was politically preferable ...
 • Падалка, Олег Семенович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  У статті проаналізовано педагогічний досвід та творчу спадщину В. О. Сухомлинського, досліджено його погляди на процес шкільного навчання у початковій школі.
 • Кикуш, Николай (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Сложный и обширный процесс изменений, который происходит во всем обществе на мировом уровне, отображается и в системе образования. Многочисленные изменения характерны для всех уровней системы образования, цель которых ...
 • Андрущенко, Виктор Петрович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Создание Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, принятие Обращения к парламентариям европейских стран по поддержке учителя и педагогического образования требует реализации конкретных мер, разработки ...
 • Дем’яненко, Наталія Миколаївна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Досліджується проблема конструювання компетентнісно-контекстної моделі підготовки педагогічних кадрів на тлі зміни структури освітньої діяльності, нарощування дослідницької компоненти, розширення функцій педагогічного ...
 • Андрусишин, Богдан Іванович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Беручи до уваги активний процес інтеграції України у світове і європейське співтовариство, в тому числі і у освітній галузі, треба співставляти перспективи освітнього національного законодавства з усією різноманітністю ...
 • Коцан, Iгор Ярославович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Кожна країна зацікавлена в тому, щоб підготувати когорту таких учителів, які б не лише забезпечували кількісну реалізацію завдань обов’язкового навчання, а й підносили на значно вищий рівень освіченість і культуру її ...
 • Афанасьев, Владимир Васильевич (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Современный педагогический университет, как и вся система высшего образования России, живет в режиме перемен: структурных, экономических, методологических, инновационных. Для сферы педагогики преемственность, системность, ...
 • Рябов, Виктор Васильевич (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Задача обеспечения потребностей системы образования Москвы в компетентных и квалифицированных кадрах требует создания эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации учительского ...
 • Ярошенко, Алла Олександрівна (2013)
  Cоціально-педагогічна солідарність майбутнього педагога повинна бути направлена на виховання громадських цінностей, самодопомогу і взаємодопомогу та виступати як ідейно-теоретична платформа виховання соціальної ініціативності, ...
 • Кухарчик, Петр Дмитриевич (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  В статье раскрываются концептуальные основания стандартизации общепедагогической подготовки будущих учителей, создающие ценностно-ориентационное пространство для разработчиков нового поколения образовательных стандартов, ...
 • Бех, Володимир Павлович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Толерантність у сфері розбудови європейської освіти є необхідним елементом, оскільки толерантність як властивість свідомості особистості має бути сформована ще у школі. Вона потрібна людині у будь-якій сфері її життєдіяльності. ...
 • Гончаров, Володимир Іванович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Розглядається одне з основних напрямів підготовки сучасного вчителя – формування духовного світу дитини, де мають домінувати добро і справедливість, гармонія і краса, здатність дитини до співпереживання і надання допомоги ...
 • Морітц, Гунцінґер (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Інтерв’ю проф. Гунцінгера щодо презентації Педагогічної Конституції Європи в Університеті імені Гете (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) та важливості проекту для європейського освітнього і культурного простору.

Search DSpace


Browse

My Account