DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 26 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/993
Title: The professional development of early childhood education teachers
Authors: Szkolak, Anna
Keywords: професійний розвиток
вчитель початкових класів
professional development
teacher of early education
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Szkolak Anna. The professional development of early childhood education teachers / Anna Szkolak / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 235-240.
Abstract: Стаття “Професійний розвиток вчителя початкових класів” представляє проблематику професійного розвитку вчителя початкових класів, яка протягом останніх кількадесяти років пережила революційні зміни у світлі гасла: від ідеї досконалого вчителя до ідеї вчителя, який постійно вдосконалюється. У статті показано зміни, які відбулись у Польщі і на світі, а також чисельні теорії професійного розвитку педагогів і етапи їх професійного вдосконалення. Головною тезою статті є твердження, що вчитель, який розвивається, це особа яка постійно розширює свої компетенції в усіх сферах, а чим більший ступінь опанування даної компетенції, тим більша ефективність дій у сфері, яка з нею пов’язана. Саме тому педагог є вічним учнем, який ніколи не закінчує власної освіти. Процес професійного розвитку, праця вчителя над собою, особливо над розвитком власних інноваційних можливостей і творчих сил продовжуватиметься так довго як довго триває професійна активність педагога.
Article includes problems of development professional teacher of early education, which has undergone evolutionary conversions within last some tens in light of password : from idea of perfect teacher towards idea of teacher continuously perfecting. Plot of this conversion shows in Poland and in the world, as well as numerous theories of development professional teachers and phases of their professional perfecting. The end of article is statement, that teacher developing it person complementary all areas own competences. Them higher degree of adopting competences – greater efficiency. So, teacher is eternal pupil not finishing personal education. Process of professional development, work of teacher over it lasts how long is professional activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/993
Appears in Collections:Випуск 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf174.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.