Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

The professional development of early childhood education teachers

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Szkolak, Anna
dc.date.accessioned 2012-08-13T19:11:58Z
dc.date.available 2012-08-13T19:11:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Szkolak Anna. The professional development of early childhood education teachers / Anna Szkolak / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 235-240. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/993
dc.description.abstract Стаття “Професійний розвиток вчителя початкових класів” представляє проблематику професійного розвитку вчителя початкових класів, яка протягом останніх кількадесяти років пережила революційні зміни у світлі гасла: від ідеї досконалого вчителя до ідеї вчителя, який постійно вдосконалюється. У статті показано зміни, які відбулись у Польщі і на світі, а також чисельні теорії професійного розвитку педагогів і етапи їх професійного вдосконалення. Головною тезою статті є твердження, що вчитель, який розвивається, це особа яка постійно розширює свої компетенції в усіх сферах, а чим більший ступінь опанування даної компетенції, тим більша ефективність дій у сфері, яка з нею пов’язана. Саме тому педагог є вічним учнем, який ніколи не закінчує власної освіти. Процес професійного розвитку, праця вчителя над собою, особливо над розвитком власних інноваційних можливостей і творчих сил продовжуватиметься так довго як довго триває професійна активність педагога. ru_RU
dc.description.abstract Article includes problems of development professional teacher of early education, which has undergone evolutionary conversions within last some tens in light of password : from idea of perfect teacher towards idea of teacher continuously perfecting. Plot of this conversion shows in Poland and in the world, as well as numerous theories of development professional teachers and phases of their professional perfecting. The end of article is statement, that teacher developing it person complementary all areas own competences. Them higher degree of adopting competences – greater efficiency. So, teacher is eternal pupil not finishing personal education. Process of professional development, work of teacher over it lasts how long is professional activity. ru_RU
dc.language.iso pl ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject професійний розвиток ru_RU
dc.subject вчитель початкових класів ru_RU
dc.subject professional development ru_RU
dc.subject teacher of early education ru_RU
dc.title The professional development of early childhood education teachers ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics