DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9388
Title: Про часову складність алгоритмів
Authors: Горошко, Ю. В.
Keywords: алгоритм
алгоритм
algorithm
програмування
программирование
programming
тестування отриманої програми
тестирования полученной программы
the testing phase of the program
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Горошко, Ю. В. Про часову складність алгоритмів / Ю. В. Горошко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15 (22). - C. 27-31.
Abstract: Як правило, розглядувані в курсі основ програмування і алгоритмізації задачі стандартизовані, але їх недосить, щоб підготувати творчого вчителя інформатики. Тому, крім таких задач, треба розглядати і більш складні задачі, які мають нестандартне формулювання, фабулу, неочевидні методи розв’язування, так звані олімпіадні задачі. Це надасть можливість підвищити у студентів навички інформаційного моделювання, зацікавити їх даною дисципліною, підготувати до творчої педагогічної діяльності, сформувати відповідні компетентності щодо навчання основ програмування, проведення шкільних олімпіад. Якраз для таких творчих, нестандартних задач надзвичайно важливим стає етап тестування отриманої програми.
Как правило, рассматриваемые в курсе основ программирования и алгоритмизации задачи стандартизированы, но их недостаточно, чтобы подготовить творческого учителя информатики. Поэтому, кроме таких задач, следует рассматривать и более сложные задачи, которые имеют нестандартное формулировка, фабулу, неочевидные методы решения, так называемые олимпиадные задачи. Это позволит повысить у студентов навыки информационного моделирования, заинтересовать их данной дисциплиной, подготовить к творческой педагогической деятельности, сформировать соответствующие компетентности по обучению основам программирования, проведения школьных олимпиад. Именно для таких творческих, нестандартных задач чрезвычайно важным становится этап тестирования полученной программы.
Generally, the proposed in the course of programming and algorithmic tasks standardized, but not enough to prepare creative science teacher. Therefore, in addition to these problems must be considered and more complex tasks that are non-standard language, plot, non-obvious methods of solving the so-called оlympiad problem. This will provide an opportunity to improve the students' skills of information modeling, interest them in this discipline to prepare creative educational activities, to generate relevant knowledge for learning the basics of programming, school competitions. Just for these creative and innovative tasks is increasing the testing phase of the program received.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9388
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goroshko.pdf310.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.