DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8901
Title: Математична обробка процесу конвективного сушіння томатів
Authors: Лазарів, Ігор Романович,
Копиленко, Анатолій Васильович,
Жеплінська, Марія Михайлівна
Keywords: математична обробка
конвективне сушіння
томати
рівняння регресії
математическая обработка
конвективная сушка
томыти
уравнения регрессии
mathematical treatment
convective drying
tomatoes
regression equation
Issue Date: 26-Nov-2015
Publisher: НТУУ "КПІ"
Citation: Збірник тез доповідей ІX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання", 24-26 листопада 2015, Київ /Укладач Я.М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2015. - 117 с.
Abstract: В тезах доповіді представлено результати наукової роботи з конвективного сушіння томатів дольками і кружельцями та отримано рівняння регресії для першого і другого періодів сушіння, що дає змогу прогнозувати вологовміст томатів в процесі сушіння залежно від тривалості і температури.
В тезисах доклада представлены результаты научной работы с конвективной сушкой томатов дольками и кружочками и получены уравнения регрессии для первого и второго периодов сушки, что позволяет прогнозировать влагосодержание томатов в процессе сушки в зависимости от продолжительности и температуры.
In the theses of the report presents the results of scientific work convective drying of tomato slices and kruzheltsyamy and received regression equation for the first and second dry periods, which allows to predict the moisture content of tomatoes in the process of drying, depending on the length and temperature.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8901
Appears in Collections:Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematustna obrobka konvektyvnogo suchinnia tomativ.pdf149.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.