DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8898
Title: Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка
Authors: Булах, Ірина Сергіївна
Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
Keywords: моральна самосвідомість
підлітки
моральное самосознание
подростки
moral consciousness
teens
Issue Date: 2003
Citation: Булах, І. С. Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка : Навчально-методичний посібник / І. С. Булах, Ю. А. Алєксєєва. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 73 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить обгрунтування та зміст спецкурсу (тренінг програму) з розвитку в учнів підліткового віку моральної самосвідомості. Цей посібник може бути використаний викладачами педагогічних візів [вузів] у лекційному курсі “Психологія виховання” та практичними психологами, вчителями-предметниками, класними керівниками та соцільними педагогами у роботі з сучасними підлітками.
Учебно-методическое пособие содержит обоснование и содержание спецкурса (тренинг программу) по развитию у учащихся подросткового возраста морального самосознания. Это пособие может быть использовано преподавателями педагогических вузов в лекционном курсе "Психология воспитания" и практическими психологами, учителями-предметниками, классными руководителями и социальными педагогами в работе с современными подростками.
Educational handbook includes rationale and content of special courses (training program) for the development of students' moral self-consciousness of adolescence. This guide can be used by teachers of pedagogical universities in the lecture course "Psychology of education" and practical psychology, subject teachers, headmasters and teachers in social work with modern teenagers.
І.С. Булах, Ю.А. Алєксєєва Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 73 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8898
ISBN: 966-660-129-X
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.