DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8879
Title: Взаємозв’язок самоставлення і механізмів регуляції поведінки у осіб юнацького віку
Authors: Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
Кустов, Аркадій Володимирович
Keywords: самосталення
самоповага
самоінтерес
аутосимпатія
алекситимія
емпатія
selfattitude
selfrespect
selfinterest
alecsitimy
empation
самоотношение
самоуважение
самоинтерес
аутосимпатия
алекситимия
эмпатия
Issue Date: 24-Dec-2015
Series/Report no.: ;Edukacia, wychowanie, praca socialna (ukrainsko-polskie refleksje teoretyczne). – Rzeszow, 2013 – р. 31-38.
Abstract: У статті презентуються результати дослідження взаємозв'язків між показниками самоставлення (самоповаги, самоінтересу, аутосимпатії, очікування позитивного ставлення від оточуючих) і інших механізмів регуляції поведінки у осіб юнацького віку, які впливають на успішність особистості. Виявлені викривлення взаємозв'язку комплексу різних механізмів можна використовувати при проведенні профілактичних і психокорекційних заходів з метою розвитку успішності особистості.
In the article the results of research of intercommunication between the indexes of self-relation (self-esteem, self-interest, аutosуmpathy, expectation of the relation of the surrounding) and other mechanisms of adjusting of the behavior (empation to the different objects, аleksytimity) at young people are reflected. The exposed distortions of the intercommunication of the complex of the different mechanisms can be used for the conduction of the prophylactic and psychocorrective measures.
В статье представляются результаты исследования взаимосвязей между показателями самоотношения (самоуважения, самоинтерес, аутосимпатии, ожидания положительного отношения от окружающих) и других механизмов регуляции поведения у лиц юношеского возраста, которые влияют на успешность личности. Выявленные искажения взаимосвязи комплекса различных механизмов можно использовать при проведении профилактических и психокоррекционных мероприятий с целью развития успешности личности.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8879
ISBN: 978-83-63452-83-4
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.