DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8878
Title: Мислення: психологічні, психопатологічні та психотерапевтичні аспекти: навч. посіб.
Authors: Кустов, Аркадій Володимирович,
Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
Keywords: мислення
класифікація розладів мислення
методи когнітивно-біхевіоральної психотерапії
мышление
классификация расстройств мышления
методы когнитивно-бихевиоральной психотерапии
thinking
classification of disorders of thought
сognitive-behavioral psychotherapy
Issue Date: 24-Dec-2015
Abstract: Книга присвячена питанням, які стосуються мислення в нормі і патології, а також його корекції, методів когнитивної терапії. Відзначено зв'язок мислення з особистістю, запропонована класифікація розладів мислення та власна позиція щодо умов і факторів утворення марення. Навчальний посібник розрахований на лікарів - психіатрів, психологів, психотерапевтів, лікарів - інтернів, а також буде корисним для студентів університетів та медичних вузів, що вивчають психологію, психіатрію та психотерапію.
Книга посвящена вопросам, которые касаются мышления в норме и патологии, а также его коррекции, методов когнитивной терапии. Отмечена связь мышления с личностью, предложена классификация расстройств мышления и собственная позиция относительно условий и факторов возникновения бреда. Учебное пособие рассчитано на врачей - психиатров, психологов, психотерапевтов, врачей - интернов, а также будет полезным для студентов университетов и медицинских вузов, изучающих психологию, психиатрию и психотерапию.
The book is devoted to issues that relate to thinking in health and disease, as well as its correction techniques of cognitive therapy. There was a connection with the person thinking, classification of disorders of thinking and his own position on the conditions and factors of occurrence of delirium. The manual is designed for doctors - psychiatrists, psychologists, therapists, doctors - interns, and will also be useful for students at universities and medical schools, students of psychology, psychiatry and psychotherapy.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8878
ISBN: 978 – 966 – 657 – 141 - 3
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.