DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8867
Title: Навчальна психодіагностична практика
Authors: Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
Смольникова, Галина Валентинівна
Keywords: психодіагностика
проективні методи
типологічні опитувальники
діагностика пізнавальної сфери
психодиагностика
проективные методы
типологические опросники
диагностика познавательной сферы
psychodiagnostics
projective techniques
typological questionnaires
diagnosis of cognitive sphere
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Алєксєєва, Ю. А. Навчальна психодіагностична практика : методичні рекомендації. 2-е допов. / Ю. А. Алєксеева, Г. В. Смольнікова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 46 с.
Abstract: Навчальна розробка містить пояснювальну записку, вимоги до знань та вмінь, програмний матеріал для проходження навчальної психодіагностичної практики, завдання для самостійної роботи студентів, вимоги щодо оформлення звітних матеріалів, список рекомендованої літератури до практики.
Учебная разработка содержит пояснительную записку, требования к знаниям и умениям, программный материал для прохождения учебной психодиагностической практики, задания для самостоятельной работы студентов, требования по оформлению отчетных материалов, список рекомендуемой литературы к практике.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8867
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navchal'na psyhodiagnostychna praktyka.pdf591.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.