DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8135
Title: Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства
Authors: П'ятницька, Ніла Олексіївна
Зубар, Надія Миколаївна
П'ятницька, Галина Тезіївна
Агафонова, Людмила Григорівна
Бунтова, Наталія Василівна
Мініч, Ірина Михайлівна
Полуда, Вікторія Володимирівна
Земліна, Юлія Володимирівна
Федірко, Валентина Михайлівна
Keywords: дипломний проект
галузевий аналіз
готельно-ресторанний бізнес
дипломный проект
отраслевой анализ
гостинично-ресторанный бизнес
degree project
industry аnalysis
hotel and restaurant business
Issue Date: 2013
Publisher: Київський університет туризму, економіки і права
Citation: Навч. посіб.:для вищ.нав.закл. видання 2-е перероблене і доповнене /за заг.ред. Н.О.П'ятницької, Н.М.Зубар. -К.: КУТЕП, 2013.-407 с.
Abstract: Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведено методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління, економічного обгрунтування прийнятих рішень. Навчальний посібник призначений для студентів , які навчаються за напрямом 14010101 "Готельна і ресторанна справа", а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам.
Раскрыты теоретические и практические рекомендации по выполнению дипломного проекта. Приведены методики отраслевого анализа, проектирования предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, расчета объемов реализации гостинично-ресторанного продукта, обеспечение предприятия материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, формирования организационной структуры управления, экономического обоснования принимаемых решений. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 14010101 "Гостиничное и ресторанное дело", а также может быть полезным преподавателям, специалистам-практикам.
The theoretical and practical recommendations for the implementation of the diploma project. An industry analysis techniques, design of hotel and restaurant business, calculate sales of hotel and restaurant products, providing enterprises with material, labor and financial resources of organizational management structure, the economic justification for the decisions taken. The manual is intended for students studying in the field 14010101 "Hotel and restaurant business" and can also be useful to teachers, practitioners.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8135
ISBN: 978-966-351-342-3
Appears in Collections:Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
книга_Проектування ГРС.zip20.38 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.