DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 47 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8089
Title: Теоретичні аспекти використання структурно-логічних схем для організації пізнавальної діяльності студентів в умовах сучасного ВНЗ
Authors: Малихін, А. О.
Keywords: лекція
навчальна інформація
навчальний процес у ВНЗ
самостійна робота студентів
структурно-логічна схема
схема-конспект
лекция
учебная информация
учебный процесс в высшей школе
самостоятельная работа студентов
структурно-логическая схема
схема-конспект
lecture
study information
teaching at the university
students’ individual work
plansynopsis
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Малихін А. О. Теоретичні аспекти використання структурно-логічних схем для організації пізнавальної діяльності студентів в умовах сучасного ВНЗ / А. О. Малихін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 47. - C. 177-183.
Abstract: У статті розглядаються теоретичні аспекти розробки і використання схем-конспектів як дидактичних засобів навчання у сучасному ВНЗ. Особлива увага приділена можливості використання схем-конспектів як на лекційних, семінарських, практичних заняттях, так і під час організації самостійної роботи студентів.
В статье рассматриваются теоретические аспекты разработки и использования схем-конспектов как дидактических средств обучения в современном вузе. Особое внимание уделяется использованию схем-конспектов как на лекционных, семинарских, практических занятиях, так и при организации самостоятельной работы студентов.
This article is devoted to theoretical aspects of the development and use of diagrams, summaries as didactic means of teaching in the modern university. We consider the possibility of using diagrams, summaries of lectures as well as in organizing students’ independent work.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8089
Appears in Collections:Випуск 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malyhin.pdf7.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.