DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 47 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8087
Title: Теоретичні основи управління навчальним процесом
Authors: Логвіна-Бик, Т. А.
Keywords: інтеграція наук
интеграция наук
управління навчальним процесом
управлінські дії
цільове управління
педагогічне управління навчально-виховним процесом
управление учебным процессом
управленческие действия
целевое управление
педагогическое управление учебно-воспитательным процессом
integration of sciences
management of educational process
management actions
goals management
pedagogical management of the educational process
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Логвіна-Бик Т. А. Теоретичні основи управління навчальним процесом / Т. А. Логвіна-Бик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 47. - C. 164-168.
Abstract: Стаття присвячена проектуванню навчального процесу з природничих дисциплін, розробці моделі педагогічного керівництва навчанням учнів у навчально-виховному процесі з біології. Узагальнено досвід роботи автора статті у школі як вчителя-методиста з біології.
Статья посвящена проектированию учебного процесса по естественным дисциплинам, разработке модели педагогического управления обучением учащихся в учебно-воспитательном процессе по биологии. Обобщен опыт работы автора статьи в школе как учителя-методиста по биологии.
Article is devoted to the design of educational process on natural sciences, the development model of pedagogical management training students in the educational process in biology. Summed up the experience of the author in the school as a teacher-methodologist of biology.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8087
Appears in Collections:Випуск 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logvina-Byk.pdf4.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.