DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/795
Title: Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів
Authors: Бевз, Валентина Григорівна
Keywords: інтеграційна основа навчання
історія математики
предмети математичного циклу
пропедевтичне вивчення історії математики
методична система навчання історії математики
використання історії математики
концепція
комп’ютерне тестування
модель
integrated teaching bases
History of mathematics
Mathematical cycle subjects
History of Mathematics previous studding
methodical teaching system the History of Mathematics
using the History of Mathematics
computer testing
conception
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Бевз, Валентина Григорівна. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / В.Г. Бевз; наук. кер. М. І. Шкіль ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 45 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене проблемі здійснення інтегративного підходу до навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів математики. У роботі науково обґрунтовано і розроблено концепцію вивчення і використання історії математики як інтеграційної основи навчання предметів математичного циклу. На основі визначених концептуальних засад побудовано теоретичну модель вивчення і використання історії математики як інтеграційної основи навчання предметів математичного циклу, яка передбачає: забезпечення пропедевтичного вивчення історії математики і початкової методологічної шляхом введення для першокурсників факультативного курсу “Математика як наука і навчальний предмет”; використання історичного матеріалу безпосередньо у процесі навчання предметів математичного циклу; вивчення систематичного курсу історії математики. Детально висвітлено методичну систему навчання історії математики; з’ясовано теоретичні підходи до структурування і змістового наповнення курсу; визначено організаційно-методичний інструментарій навчання, зокрема з’ясуванні можливості використання у навчальному процесі нових інформаційних технологій, зокрема комп'ютерного тестування. Обґрунтовано, що в педагогічних університетах курс “Історія математики” доцільно будувати як навчальний комплекс, в якому лекційний курс створюється на хронологічному принципі, а практичний – охоплює історію розвитку окремих математичних галузей та запропоновано варіант такого комплексу. Експериментальне впровадження побудованої моделі у навчальний процес підтверджує можливість створення з її допомогою сприятливих умов для одержання дидактичних результатів у трьох напрямах: розвиток особистості студентів на основі якісного засвоєння знань з історії математики; вплив історії математики на процес навчання предметів математичного циклу та інтеграцію математичних знань; формування у студентів готовності до професійно-педагогічної діяльності засобами історії математики.
The conception of learning and using the History of Mathematics as the integrated teaching bases of Mathematical cycle subjects had been scientifically substantiated and worked out in the work. Studding and using the History of Mathematics in the process of future teachers’ training is foreseen: the History of Mathematics previous studding in the way of introducing into firs-year students’ program the optional course – “Mathematics as the science and subject”, using the historical material in the teaching process of Mathematical cycle subjects studding “History of Mathematics” course. The all components of methodical teaching system the History of Mathematics had been conversed in details in the thesis for a Doctor degree. It had been proved the “History of Mathematics” course is suitable to build as the teaching complex, where the lection course is created by the chronological principle, and the practical course includes the history development of certain mathematical branches and such complex had been offered. The knowledge monitoring possibilities from the History of Mathematics are opened on the bases of computer testing.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/795
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bevz.pdf458.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.