DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7946
Title: Підготовка дітей шостого року життя до навчально-пізнавальної діяльності у школі (на матеріалі роботи навчально-виховного комплексу дошкільний заклад - загальноосвітня школа І ступеня - гімназія)
Authors: Прокопенко, Валентина Іванівна
Keywords: навчально-пізнавальна діяльність
труктурні компоненти навчально-пізнавальної діяльності
національне виховання
особистісно орієнтований підхід
гра
учебно-познавательная деятельность
структурные компоненты учебно-познавательной деятельности
национальное воспитание
личностно-ориентированный подход
игра
study-knowledge work
structural components of the study-knowledge work
national education
personal directed approach
game
Issue Date: 2002
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Прокопенко, Валентина Іванівна. Підготовка дітей шостого року життя до навчально-пізнавальної діяльності у школі (на матеріалі роботи навчально-виховного комплексу дошкільний заклад - загальноосвітня школа І ступеня - гімназія) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / В. І. Прокопенко ; наук. кер. Н. В. Кудикіна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2002. — 20 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вивченню проблеми підготовки дітей шостого року життя до навчально-пізнавальної діяльності у школі. Дослідження цього питання обумовлено реформуванням освіти в Україні, переходом на дванадцятирічний термін навчання та початком систематичного навчання з шестирічного віку.
Диссертационное исследование посвящено проблеме подготовки детей к учебно-познавательной деятельности в школе. Исследование этого вопроса обусловлено реформированием образования в Украине, переходом на двенадцатилетний срок обучения и началом систематического обучения с шестилетнего возраста.
Dissertation is devoted to problem of preparing the 6-years children to the study-knowledge work at the school. This problem is roused by the reform of knowledge system in Ukraine and by the beginning of studying at age six.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7946
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokopenko.pdf215.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.