DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6983
Title: Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі педагогічної практики
Authors: Цоколенко, Олександр Анатолійович
Keywords: професійна підготовка
підготовка майбутніх учителів фізики
педагогічна практика
фахова компетентність
professional preparation
preparation of future teachers of physics
pedagogical practice
professional competence
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Цоколенко, Олександр Анатолійович. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі педагогічної практики : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Цоколенко ; наук. кер. В. І. Баштовий ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 22 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні розв’язані конкретні наукові завдання: з’ясовано організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі педагогічної практики, а саме: кваліфікація вчителя, якість підготовки студента фізика його мотивація, наявність сучасної матеріально-технічної бази загальноосвітнього закладу, зв’язок навчальної практики з іншими курсами навчальних дисциплін та вимоги освітньо-професійної підготовки фахівця покладені в основу Національної рамки кваліфікації; запропоновано інноваційні технології формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі педагогічної практики які включають в себе дидактичні основи підготовки майбутнього фахівця, розробку форм і методів навчання студентів фізичних спеціальностей, особистісно-орієнтований напрям навчання майбутніх учителів фізики та організаційно-педагогічної умови формування їх професійної компетентності.
Concrete scientific tasks are untied in dissertation research: the organizationally pedagogical terms of forming of professional competence of future teachers of physics are found out in the process of pedagogical practice, namely: qualification of teacher, quality of preparation of student of physicist his motivation, connection of educational practice with other courses of educational disciplines and requirement of educationally professional preparation of specialist fixed in basis of the National scope of qualification; innovative technologies of forming of professional competence of future teachers of physics are offered in the process of pedagogical practice which include for itself didactics bases of preparation of future specialist, personality oriented direction of studies of future teachers of physics and organizationally pedagogical condition of forming of them professional competence.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6983
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cokolenko.pdf444.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.