DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/64
Title: Формування здорового способу життя студентів у системі фізичного виховання вищого технічного навчального закладу
Authors: Смолякова, Ірина Дмитрівна
Keywords: здоровий спосіб життя
студенти
фізичне виховання
навчальний заклад
healthy way
students
physical education
higher technical
Issue Date: 2010
Publisher: АО БАХВА м. Одеса
Citation: Смолякова, Ірина Дмитрівна. Формування здорового способу життя студентів у системі фізичного виховання вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. Д. Смолякова ; керівник роботи Р. Т. Раєвський ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 21 с.
Abstract: Вперше визначено структуру та зміст компонентів здорового способу життя студентів, які навчаються у технічних ВНЗ. Із використанням кореляційного та факторного аналізу встановлено кількісний зв'язок між окремими компонентами здорового способу життя та показниками дієздатності студентів. Визначено ступінь реального використання студентами технічних спеціальностей основних компонентів здорового способу життя (раціональна праця, харчування, рухова активність, загартовування, особиста гігієна, добовий режим, психогігієна, відмова від шкідливих звичок). Обгрунтовано принципи та методику формування мотивації до ведення здорового способу життя у межах базового курсу фізичного виховання, обгрунтовано умови її ефективного впровадження, розкрито можливості використання комп'ютерних засобів у даному процесі. Розроблено методики формування умінь і навичок програмування раціональної рухової активності, профілактики розумової та фізичної втоми та перевтоми. Доведено суттєву роль активних занять фізичною культурою та спортом у формуванні мотивації студентів до ведення здорового способу життя.
Dissertation is devoted development of pedagogical technology of construction of employments physical culture, directed on forming healthy way of student’s life in higher technical educational establishment. It is first set in researches that the components healthy way of life (rational labor, feed, motive activity, tempering, personal hygiene, days mode, psychological hygiene, waiver of harmful habits) do substantial payment in providing of capability. However a lot of students do not adhere to them. Innovate technology is developed an author effectively instrument in brining in students in higher technical education institutions to the healthy way of life and increase of their capability.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/64
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smol.pdf310.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.