DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6381
Title: Information technologies in the area of education: main directions of application
Other Titles: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W EDUKACJI – GŁÓWNE KIERUNKI ZASTOSOWAŃ
Authors: Makarenko, L. L.
Marhitych, M. Ya.
Keywords: information and communication technologies
educational processes
preparation of specialists
continuing open education
distance education
upgrading of education
technologie informacyjne i komunikacyjne
proces uczenia się
przygotowanie fachowców
ciągły
otwarty proces edukacyjny
kształcenie na odległość
poprawa jakości kształcenia
Issue Date: 2014
Publisher: Płock 2014
Citation: L. L. Makarenko, M. Ya. Marhitych Information technologies in the area of education: main directions of application L. L. Makarenko, M. Ya. Marhitych // EDUKACJA A RYNEK PRACY - Płock 2014. С.273-288
Abstract: The paper argues that one of the directions in the organization of the IT and educational sphere is the introduction of information and communication technologies to teacher training processes. The author of the paper compares the traditional educational system with the modern system of open education. The paper explores such concepts as IT implementation, technology, information technologies, new information technologies in training, information and educational environment and distance education. Taking into consideration the organization of educational processes in pedagogical institutions, the author researches the organisational means and concept of network and multimedia technologies in the context of the organization of educational processes, and indicates some obstacles on the way to the widespread introduction of information and communication technologies into educational processes. Also, the role of computer programs in modern education is examined in the paper.
W artykule dowodzi się, że jednym z obszarów organizacji środowiska edukacyjno- -informacyjnego, jest dołączenie do procesu kształcenia specjalistów sektora edukacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Porównuje się tradycyjny system edukacji i nowoczesny system otwartej edukacji. Analizuje się takie pojęcia jak: informatyzacja, technologia, technologie informacyjne, nowe technologie informacyjne, środowisko informacyjno - edukacyjne, komputerowe nauczanie na odległość. Biorąc pod uwagę organizację środowiska informacji i uczenia się w placówkach edukacyjnych rozpatruje się środki organizacyjne, koncepcje technologii sieciowych i multimedialnych w ramach procesu edukacyjnego. Odkrywa się także przeszkody dla powszechnego wprowadzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się. Charakteryzuje się rolę programów komputerowych w nowoczesnej edukacji.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6381
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inform. technologies in the area of education.pdf507.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.