DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6355
Title: Політичний міф як чинник життєдіяльності сучасного суспільства
Authors: Гнатко, Микола Митрофанович
Keywords: міф
миф
myth
політичний міф
политический миф
a political myth
політика
политика
political behaviour
політична діяльність
политическая деятельность
political activity
міфологія політики
мифология политики
mythology of policy
раціональність політики
рациональность политики
political rationality
ірраціональність політики
иррациональность политики
political irrationality
маніпуляція свідомістю
манипуляция сознанием
manipulation of consciousness
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гнатко Микола Митрофанович Політичний міф як чинник життєдіяльності сучасного суспільства / Микола Митрофанович Гнатко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Випуск 4 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 97-103
Abstract: Здійснено аналіз значення та ролі політичних міфів у житті сучасного суспільства, зокрема, щодо впливу таких міфів на важливі сторони функціонування останнього, такі як консолідованість суспільства, його стабільне існування, політична мотивованість масової активності його членів, дієвість суспільної та політичної моралі тощо.
Осуществлен анализ значения и роли политических мифов в жизни современного общества, в частности, влияния таких мифов на важнейшие стороны функционирования последнего, такие как сплоченность общества, его стабильное существование, политическая мотивированность массовой активности его членов, действенность общественной и политической морали и т.д.
The artiсle is devoted to the problem of the role of political myth in social life. The author describes the influence of political myths on social cohesion and social stability; the value of political myths in political and public morality, and motivation of political activity of people etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6355
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnatko.pdf291.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.