Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Скубашевська, Ольга Станіславівна
dc.date.accessioned 2011-10-05T14:08:09Z
dc.date.available 2011-10-05T14:08:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Скубашевська, Ольга Станіславівна. Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні : автореферат дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.10 / О. С. Скубашевська ; наук. консультант В. П. Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 31 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/62
dc.description.abstract Розкрито сутність інноваційного розвитку освіти як соціокультурного феномену за умов становлення інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовано роль інформаційних технологій у процесі інноваційного розвитку освіти. Доведено, що впровадження інформаційних освітніх технологій є одним з основних чинників становлення та розвитку суспільства знань. Обгрунтовано теоретичні засади впровадження інноваційних освітніх технологій, якими є висока інформаційна культура особистості, що базується на загальнолюдських цінностях та адекватній новому суспільству моделі морального виховання його членів. Зазначено, що використання інформаційних освітніх технологій базується на особистісно-орієнтованому підході до процесу навчання, відмові від раціоцентризму, розвитку креативного потенціалу особистості, вільному вираженні нею власних поглядів і переконань, емоцій і почуттів. Розкрито об'єктивну обумовленість і потребу інформатизації освіти як єдиного засобу передачі інформації, інтенсифікації навчально-виховного процесу, нарощування обсягу знань, підвищення дієвості контролю, успішності учнів і студентів, розширення інтелектуальних можливостей учасників навчально-виховного процесу, розширення міри свободи особистості. ru_RU
dc.description.abstract The essence of innovative development in education is examined in the dissertation as a sociocultural phenomenon in terms of formation of information society in Ukraine. The dissertation provides the analysis of the role played by information technologies in the process of innovative development of education. The introduction of educational information technologies is proved to be one of the main factors of formation and development of the knowledge society. The main principle of implementation of innovative educational technologies is first of all high personal information culture based on values common to all mankind and on the model of moral upbringing adequate to the new society. The author stresses that the use of information technologies in education is founded on personalisation of education, refusal of ratiocenterism, development of a creative potential in a personality, free personal self-expression. Objective conditions and need for informatization of education are outlined in the thesis. Informatization in education is presented as the only means of information transfer, intensification of educational process, growth of knowledge volume, increase in efficiency of students success control, expansion of intellectual horizons of educational process participants, expansion of personal freedom. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject особистість ru_RU
dc.subject становлення ru_RU
dc.subject інноваційна освіта ru_RU
dc.subject інформаційне суспільство ru_RU
dc.subject інформаційні технології ru_RU
dc.subject педагогічний дискурс ru_RU
dc.subject мовні стратегії ru_RU
dc.subject економіка знань ru_RU
dc.subject personality ru_RU
dc.subject formation ru_RU
dc.subject innovative education ru_RU
dc.subject information society ru_RU
dc.subject information technologies ru_RU
dc.subject pedagogical discourse ru_RU
dc.subject language strategies ru_RU
dc.subject knowledge economy ru_RU
dc.subject.classification 316.752 ru_RU
dc.title Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics