DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6115
Title: Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі
Authors: Задорожна, Лілія Віталіївна
Keywords: історичний документ
навчальні функції
пізнавальні завдання
джерелознавча культура
historical documentі
teaching functions
historical document
cognitive tasks
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Задорожна, Лілія Віталіївна. Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. В. Задорожна ; наук. кер. В. О. Комаров ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2005. - 19 с.
Abstract: Дослідження містить розробку методичної системи використання історичних документів на уроках історії України в 10-11-х класах загальноосвітньої школи. Проаналізовано історію розробки проблеми, її сучасний стан в Україні. Уточнено термінологічний апарат. Розроблено алгоритмізацію аналізу тексту історичного документа та вимоги щодо добору історичних писемних джерел до процесу навчання. Систематизовано методичні прийоми використання історичних джерел знань за допомогою їх навчальних функцій. Подано типологізацію пізнавальних завдань, основою яких є історичні документи. За допомогою експерименту проаналізовано масштаби впливу розробленої методичної системи на якість навчальних досягнень учнів із історії України в 10-11-х класах, підсумки якого дозволяють констатувати стабільний позитивний ефект від впровадження методичної системи використання історичних документів на уроках історії в сучасних умовах історичної освіти.
The research contain the system of methods applied when using historical documents at the lessons of Ukrainian history in the 10th-11th forms, in particular, the analysis of the history of the problem's exploration, its present state in Ukraine; clarification of the terms; algorithmisation of the text analysis of a historical document; requirements for written historical sources in the process of teaching; systematization of the methods of historical sources use and knowledge with the help of their teaching functions; typology of cognitive tasks, whose basis is constituted by historical documents; dialectical and integrant partially objective methods of historical documents analysis and their use in the process of teaching; analysis of the influence of the elaborated methodical system on the quality of the pupils' achievement in Ukrainian history in the 10th-11th forms. The conclusion of the experiment allows us to state a stable positive effect of the introduction of the methodical system of historical documents use at history lessons on the present conditions of historical education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6115
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zadorozhna.pdf248.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.