DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6088
Title: Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп’ютерної техніки на уроках хімії
Authors: Каяліна, Світлана В'ячеславівна
Keywords: пізнавальна самостійність
програмно-педагогічний засіб
інформаційні технології
комп’ютер
кваліметрія
хімія
cognitive independence
program-pedagogical instrument
information learning technologies
computer
qualimetric
chemistry
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Каяліна, Світлана В'ячеславівна. Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках хімії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. В. Каяліна ; наук. кер. О. Г. Ярошенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2004. - 21 с.
Abstract: Дисертацію присвячено проблемі розвитку пізнавальної самостійності учнів з хімії засобами комп’ютерної техніки. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в педагогіці та методиці навчання хімії; подано аналіз базових понять; виділено фактори підвищення рівня розвитку 21 пізнавальної самостійності на основі засобів НІТН; здійснено аналіз шкільної практики використання комп’ютерів у навчанні хімії, розроблено програмно-педагогічний засіб до однієї з тем курсу хімії та методику його використання; досліджено її вплив на рівень пізнавальної самостійності школярів; визначено показники та критерії вимірювання рівнів пізнавальної самостійності учнів з хімії та описано методику кваліметричної оцінки рівнів сформованості досліджуваної якісної характеристики особистості, здійснено експериментальну перевірку ефективності застосування програмно-педагогічного засобу.
The dissertation is devoted to the problem of pupils' cognitive independence development on chemistry by means of computer technique. State of studied problem in pedagogic and methods of chemistry teaching are analyzed; basic knowledge analyses are given; the factors of cognitive independence level development increase by the means of new information learning technologies are chosen; the analysis of school practice of computers' use in chemistry teaching is carried out, the program-pedagogical instrument on one of chemistry topics and methodic of its use are elaborated; its influence to the level of pupils cognitive independence development is investigated; the indexes and criterions of level of pupils cognitive independence development measurement on chemistry are determined, and qualimetric evaluation of levels of studied personal quality characteristic development is described; experimental check-up of application of program-pedagogical instrument effectiveness evaluation is carried out.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6088
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajalina.pdf362.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.