DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6018
Title: Формування національних цінностей у студентів-майбутніх вчителів трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності.
Authors: Бєлова, Юлія Юріївна
Keywords: національні цінності
національна самосвідомість
художньо-трудова діяльність
національно-культурний досвід
народознавчий компонент
national volumes
national self-consciousness
art and labour activity
national-cultural experience
Ukrainian folk studies
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Бєлова, Юлія Юріївна. Формування національних цінностей у студентів-майбутніх вчителів трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю. Ю. Бєлова ; наук. кер. В. І. Гусєв ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2004. - 20 с.
Abstract: У дисертації розглянуто історичні аспекти та наукові передумови формування національних цінностей особистості. Обґрунтовано необхідність використання народної побутової культури та мистецтва як засобу формування національних цінностей; розроблено критерії і рівні сформованості національних цінностей у майбутніх учителів трудового навчання та досліджено стан сформованості національних цінностей у сучасного студента. Розглянуто програму й методику експериментального формування національних цінностей в умовах вивчення спецкурсу „Макетування українського народного житла та оформлення його інтер’єру”. Подано результати формуючого експерименту, що свідчить про ефективність дослідно-експериментальної роботи за умов: наявності у студентів позитивної пізнавальної мотивації; глибокого осмислення ними змісту, форм і функцій художньо-трудової діяльності, що міститься в народній побутовій культурі та мистецтві; активізації уваги та сприйняття студентами символіки народного мистецтва, що має глибоке історичне коріння та справляє на них посилений виховний вплив; забезпечення практичної участі студентів у вивченні народної побутової культури шляхом залучення їх до творчої діяльності на всіх етапах організації, підготовки та проведення художньо-трудової діяльності. На основі аналізу результатів дослідження визначено шляхи підвищення ефективності формування національних цінностей у студентів – майбутніх учителів трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності, зміст якої збагачено народознавчим компонентом.
Historical aspects and scientific premises of forming national self-consciousness in youth have been considered. The necessity of using folk festivals as means of forming national self-consciousness has been substantiated; criteria and levels of its development had been defined and the level of self-consciousness of modern students has been researched. The program and methods of experimental forming in the process of studying the course "Ukrainian folk studies" and the special course "Marketing of Ukrainian people”s residence and putting into chapel its interiors" have been developed. The results of the forming experiment testify the effectiveness of research-experimental work under conditions of: student's positive cognitive motivation; profound comprehension of contents, forms and functions of national-cultural experience, which is contained in the national traditions, habits, rites and festivals; activation of apprehension and perception by the participants of a ritual symbolism of folk festival event, which has deep historical roots and produces an intensified educational influence; provision of a practical participation of students in theatrical presentations of folk festival by way of their involvement in the creative activity at all stages of organization, preparation and conducting of a festival event have been presented. On the basis of analysis of the results of research the ways of improvement of effectiveness of educational work with youth are defined, the recommendations on involvement of students of art and pedagogical specialities in organization, preparation and conducting of festivals are given.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6018
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belova.pdf244.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.