DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6017
Title: Формування графічних понять в учнів 8–9-х класів на уроках креслення (методичний аспект)
Authors: Гриценко, Лариса Олександрівна
Keywords: графічні поняття
розумові дії
орієнтовна основа дій
рівні сформованості графічних понять
сукупність методичних прийомів
проблемно-розвивальне навчання
graphic notions
mental activity
orientated basis of activity
levels of the formation of graphic notion
total combination of methodical methods
pupils mental development
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Гриценко, Лариса Олександрівна. Формування графічних понять в учнів 8-9 класів на уроках креслення (методичний аспект) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. О. Гриценко ; наук. кер. В. К. Сидоренко ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2004. - 20 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування графічних понять в учнів на уроках креслення. В дисертації проведено аналіз психолого-педагогічних основ 18 формування понять; виділені основні методологічні принципи теорії поетапного формування розумових дій і понять; визначено та обґрунтовано дидактичні умови формування в учнів графічних понять на уроках креслення; виділено чотири групи графічних понять, які формуються на уроках креслення; проведено структурно-логічний аналіз змісту та послідовності їх вивчення. Обґрунтовано, що методична система формування понять учнів 8–9-х класів на уроках креслення має враховувати реалізацію принципу диференціації навчання. Визначено та обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості графічних понять в учнів у процесі графічної діяльності. Виділено чотири сукупності методичних прийомів викладання та учіння, які дозволяють формувати відповідну групу графічних понять. Створена система вправ і контрольних робіт сприяє підвищенню рівня сформованості графічних понять в учнів, що повною мірою відповідає вимогам навчальної програми. Основний зміст роботи викладено у 8 публікаціях.
The thesis is dedicated to the problem of the formation of graphic at the drawing lessons. The analysis of psychology – pedagogical basis of the formation of nations was worked out in the thesis; methodical principles of the theory of mental activity formation were pointed out; psychology – didactical peculiarities of pupils mental development at the drawing lessons were substantiated; structural and logical analysis of the subject and its succession in learning is given. The methodical system of the creation of notions in the 8-9 classes at the drawing lessons has to consider the fulfillment of the differential principle of education. The criteria and the levels of the graphic nations for pupils in the course of graphic activity were worked out. Four methods of teaching and learning which help to form the group of graphic conceptions were created. The system of exercises and tests was worked out. It helps pupils to understand graphic notions and meets the requirements of the curriculum.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6017
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grіtsenko.pdf292.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.