DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5790
Title: Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і молодших школярів.
Authors: Андрійчук, Світлана Василівна
Keywords: наступність
профілактика
соціальна дезадаптація
адаптованість
наступність у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і молодших школярів
consecution
prophylaxis
social disadaptation
adaptation
сonsecution in prophylaxis of social disadaptation of preschool children and primary school age children
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Андрійчук, Світлана Василівна. Наступність у профілактиці соціальної дезаптації старших дошкільників і молодших школярів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / С. В. Андрійчук ; наук. кер. І. М. Петрюк ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 24 с.
Abstract: У дисертації визначено основні соціально-педагогічні умови забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і молодших школярів; розроблено критерії (соціально-поведінковий, емоційно-вольовий, когнітивний та анатомо-фізіологічний), показники та рівні адаптованості (дезадаптованості) дітей вказаного вікового періоду; запропоновано, теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано модель забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і молодших школярів. Експериментально доведено ефективність визначених соціально-педагогічних умов забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації дітей п’яти-семирічного віку, необхідність взаємодії вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкової школи і батьків у соціалізаційних впливах на дитину.
Determined in this article are main social and pedagogical conditions of providing consecution in prophylaxis of social disadaptation of preschool children and primary school age children, developed are criteria (social and behavioral, emotional, strong-willed, cognitive, anatomico-physiological),figures and adaptation levels (disadaptation) of children of certain age. Suggested, theoretically proved and experimentally showed in this article is a model of providing consecution in prophylaxis of social disadaptation of preschool age children and primary school age children. Experimentally proved have been the effectiveness of determined social and pedagogical conditions of providing consecution in prophylaxis of social disadaptation of children at age 5-7 and necessity of intercommunication between teachers at preschool institutions, primary school teachers and parents in socializational influences on children.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5790
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andriychuk.pdf539.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.