DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/506
Title: Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров'я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі
Authors: Гладощук, Олександр Григорович
Keywords: здоров’я
здоровий спосіб життя
новітні інформаційні технології
біосоціальне здоров’я
health
health life mode
the last information technologies
biosocial health
Issue Date: 2008
Publisher: Виготовлено на поліграфічній базі Дніпродзержинського державного технічного університету
Citation: Гладощук, Олександр Григорович. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров'я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Г. Гладощук ; наук. кер. В. Ф. Ходаковський ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 20 с.
Abstract: Обгрунтовано шляхи підвищення культури зміцнення здоров'я й удосконалено педагогічні умови формування здорового способу життя сучасної студентської молоді. Визначено вплив позитивних і негативних факторів на здоров'я сучасної молоді. Розрито сутність біосоціального поняття "здоров'я" як соціокультурного феномену. Виявлено, що незадовільний стан здоров'я сучасної молоді та студентів обумовлений зневажливим ставленням більшості з них до основних норм здорового способу життя, є загальнонаціональною проблемою, що призводить до зменшення чисельності населення країни, зниження загального рівня фізичного та психічного здоров'я нації. Зроблено висновок про доцільність проведення комплексних цільових досліджень причин незадовільного фізичного стану здоров'я студентської молоді, підвищення рівня знань студентів щодо особливостей формування, збереження та зміцення здоров'я, впровадження норм здорового способу життя у повсякденну практику. Обгрунтовано необхідність формування відповідального ставлення сучасної молоді до власного здоров'я.
Dissertation is devoted to research of culture increasing for students health strengthening, perfection of pedagogical conditions for health life mode formation of modern young students. Certain influencing features of (positive and negative) factors on a modern youth health were determined on the basis of complex research. The biosocial definition of “health” were determined as the social and cultural phenomenon. Unsatisfactory health state of modern youth and students, bad attitude of most of them to the basic norms of health life mode, cause a national problem, resulting sharp decreasing of country population, decline of general physical and psychical health level of nation. Formation and implementation of culture of health life mode require to carry out complex researches of modern situation reasons among modern students, increasing of students knowledge level as for the features of forming, saving and strengthening of health and health life mode, implementation of its norms in their everyday practice of students, removing careless or, even, not responsible attitude to these values.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/506
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gladoshchuk.pdf296.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.