DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/501
Title: Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології
Authors: Семашко Тетяна Федорівна
Keywords: колоратив
семантична структура лексем-кольоропозначень
фразеологічний зворот
семантика термінологічних сполук
образно-експресивні фразеологізми
оказіональне фразотворення
colouring marker
semantic structure words with colouring component
phraseological unit
semantics of terminological word-combinations
emphatically coloured units
occasional derivatives
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Семашко Тетяна Федорівна. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. Ф. Семашко ; наук. кер. М. Я. Плющ ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 19 с.
Abstract: Здійснено комплексний аналіз сталих сполучень слів з колоративним компонентом з використанням матеріалу сучасної української мови. Виконано структурний аналіз їх внутрішньої організації. З'ясовано механізми творення фразеологічних сталих сполучень і образно-експресивних фразеологізмів на підставі прямих і переносних, асоціативно-образних, експресивних, емоційно-оцінних значень. Виявлено їх своєрідність мовних знаків, що відображають національно-культурні традиції українського народу, та особивості стилістичного використання їх у публіцистичних і художніх текстах. З використанням результатів проведеного аналізу розглянуто специфіку досліджених сталих сполучень слів у порівнянні з іншими фразеологічними одиницями, які не мають у своєму складі кольоропозначень.
The author of the thesis studies Ukrainian phraseological word-combinations with colouring component that forms figurative and semantic meaning of the integral unity or terminologically composed structure. Specific features of phrasal derivation are considered in the work. The author proves that phraseological units denoting colour provide national specification of the Ukrainian language and are thought to be definite units of phraseological system with its semantic, grammatic, structural and functional peculiarities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/501
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semashko.pdf284.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.