DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/44
Title: Формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів у позанавчальній діяльності
Authors: Сахневич, Ірина Дем’янівна
Keywords: самовизначення
громадянське самовизначення
громадянське самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів
педагогічні умови формування громадянського самовизначення
форми і методи роботи
self-comprehension
civil self-comprehension
civil self-comprehension of vocational educational establishment students
pedagogical conditions for civil self-comprehension formation
forms and methods of work
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка
Citation: Сахневич, Ірина Дем'янівна. Формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів у позанавчальній діяльності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / І. Д. Сахневич ; керівник роботи М. В. Левківський ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Житомир, 2010. - 20 с.
Abstract: Розроблено модель формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів у позанавчальній діяльності, обгрунтовано педагогічні умови, що сприяють забезпеченню активізації громадянського самовизначення вихованців. Розкрито сутність дефініцій "громадянське самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів". Визначено критерії (повнота, глибина осмислення та міцність знань; зміст, спрямованість і стійкість мотивів, характер емоцій; ступінь розвитку умінь і навичок поведінки, їх стійкість; ступінь розвитку саморегуляції та контролю поведінки) та розроблено відповідні їм показники для виявлення рівнів сформованості громадянського самовизначення учнів (високий, достатній, середній, низький). Обгрунтовано структуру громадянського самовизначення як системи взаємопов'язаних компонентів - когнітивного, емоційно-мотиваційного, діяльнісно-поведнікового та саморегулятивного.
The thesis presents a theoretical and experimental study of the civil self-comprehension formation problem of vocational educational establishment students. The paper above mentioned analyses the essence and interrelation of basic notions in the research-paper, it observes methodological basis of self-comprehension formation process of school youth. The dissertation develops the historical aspects of civil self-comprehension formation. It substantiates theoretically and proves practically the peculiarities of pedagogical conditions for civil self-comprehension formation of vocational educational establishment students in extracurricular activities. The paper suggests the model of civil self-comprehension formation of vocational educational establishment students in extracurricular activities. Effectiveness of the models is tested and experimentally proved. The main results of the research are being introduced in educational process of vocational educational establishments.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/44
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sahknevich.pdf299.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.